dcsimg
กระบวนการผลิตไส้กรอกซีพีเอฟ สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานสูงระดับโลก
วันที่ 8 มิถุนายน 2559

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร และด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์อาหารทั้งด้าน รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค ภายใต้กระบวนการผลิตมาตรฐาน ระดับโลก มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่สดสะอาด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ทั้งนี้บริษัทถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไส้กรอกคุณภาพที่ได้กลายเป็นเมนูอาหารที่ผู้บริโภคชื่นชอบโดยซีมีโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก เขตหนองจอกเป็นฐานการผลิตไส้กรอกที่สำคัญ และนับเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตไส้กรอกของซีพีเอฟที่มีกระบวนการผลิตทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มาตรฐานระดับโลก ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Completely Automation Line) เริ่มจากวัตถุดิบจนถึงการจัดเก็บสินค้า ไม่ใช้สารกันเสียทำให้ได้ไส้กรอกที่มีมาตรฐานสูงสำหรับการส่งออกและปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการขนส่งมือลูกค้าโดยโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก นับเป็นโรงงานใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

ซีพีเอฟให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตไส้กรอกให้มีประสิทธิภาพและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งออกและให้ความสำคัญกับระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากล

เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัยของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 นี้โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ได้นำ ระบบการจัดการคลังวัตถุดิบอัตโนมัติมาใช้เป็นระบบจัดเก็บและเรียกใช้วัตถุดิบโดยไม่ใช้คนมาเกี่ยวข้องและขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีนี้ส่งผลให้โรงงานสำเร็จรูปหนองจอก มีกระบวนการผลิตอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อลดความ เสี่ยงจากการปนเปื้อนในอาหาร

นอกจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยแล้วซีพีเอฟยังใส่ใจกับการเลือกใช้ส่วนผสมในการผลิตไส้กรอกและทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี รสชาติอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยสามารถ คว้ารางวัลไส้กรอกยอดเยี่ยมจาก International Sausage Quality Competition จากงานมหกรรมสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรม เนื้อสัตว์ (IFFA) ที่ประเทศเยอรมนี 2 ปีซ้อน

ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ด้วยการ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Muti-layer thermoforming film) ซึ่งสามารถรักษาความสดใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการบรรจุอัตโนมัติเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนระหว่างการบรรจุ ไม่ใช้สารกันเสีย

ทั้งนี้ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก เขตหนองจอก ก่อตั้งมา 32 ปี เป็นหนึ่งในโรงงานซีพีเอฟที่ผลิตไส้กรอกภายใต้ แบรนด์ซีพีและแบรนด์บุชเชอร์ ด้วยกำลังการผลิตไส้กรอก 5,000 ตันต่อเดือน มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยผ่านการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก อาทิ ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมเพื่อความปลอดภัยอาหาร(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)รวมทั้งมาตรฐานด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO 9001) การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000 ตลอดจนการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001)