dcsimg
ถาดอาหารสดผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ 100%
วันที่ 17 มกราคม 2560

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี มีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน” ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์อาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เริ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ถาดอาหารชีวภาพ PLA ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ 100%

“การพัฒนาการผลิตภายใต้แนวคิด การผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์อาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ”

ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) เป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% เพื่อทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ ซึ่งเมื่อเทียบเม็ดพลาสติกสำหรับขึ้นรูปถาดของ PLA กับ PET พบว่า เม็ดพลาสติก PLA จะปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นน้อยกว่าเม็ดพลาสติก PET ถึง 82% โดยถาดอาหารชีวภาพนี้มีการจัดจำหน่ายแล้วที่ CP Butcher Shop ทุกสาขา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “กินอย่างยั่งยืน” ด้วยการทำให้ทุกคำมีความหมายที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เปลี่ยนจากวิธีปฏิบัติให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่เราสามารถช่วยโลกได้ทุกวัน ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสด ตราซีพี ที่บรรจุด้วยถาดอาหารชีวภาพ เพื่อให้โลกของเรายังยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ต่อไป