dcsimg
กินดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ไก่ชีสช่วยลดโลกร้อนอย่างไร?
วันที่ 23 มกราคม 2560

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วจากการผ่านกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่ในโรงงาน เนื่องจากมีการผลิตสินค้าประเภททอด ในแต่ละเดือนหลายร้อยตันทำให้มีน้ำมันพืชที่ใช้ในกระบวนการทอดต่อเดือนจำนวนมาก จึงได้เกิดเป็นแนวคิดในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วในกระบวนการทอดมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B100 ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงงานซีพีเอฟสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้กว่า 2.3 ล้านลิตร ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดีเซลของประเทศรวมทั้งต้นทุนการผลิตจากราคาน้ำมันดีเซลที่มีราคาผันผวนซึ่งมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 155 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

" โรงงานซีพีเอฟ สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้กว่า 2.3 ล้านลิตร ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 155 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี "

ซีพีเอฟได้นำเอาองค์ความรู้การผลิตไบโอดีเซลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้กระบวนการแยก กลีเซอรีน 2 ครั้ง ทำให้ได้น้ำมันไบโอดีเซลที่สะอาดและไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์สามารถนำมาใช้กับรถบรรทุกและรถยนต์ ของโรงงานได้ 100% โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์และมีการตรวจสอบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนหลังการใช้งานอยู่เป็นประจำ พบว่าไม่มีผลกระทบใดๆ กับเครื่องยนต์ “โครงการผลิตไบโอดีเซล ยังเป็นการช่วยตัดวงจรการนำน้ำมันพืชเก่ากระจายกลับสู่ผู้บริโภคอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และคนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน เพราะในน้ำมันพืชใช้แล้วมีทั้งสารพิษก่อมะเร็งประเภทอนุมูลอิสระและไดออกซิน รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการประกอบอาหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั่นเอง

ไม่เพียงแต่ใส่ใจเรื่องคุณภาพความอร่อยของสินค้า แต่ยังคำนึงถึงการผลิตที่ดี ทำให้วันนี้การผลิตดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ไก่ชีส และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากซีพีเป็นการผลิตที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเพียงแค่เริ่มต้นช่วยโลก จากสิ่งที่เราพอจะทำได้ ก็จะสามารถต่อยอดการช่วยโลกให้กลายเป็นโครงการดีๆ อีกมากมายที่ทำให้การกินในแต่ละมื้อของเราเป็นการ “กินอย่างยั่งยืน” ที่มีส่วนช่วยโลกได้ทุกวัน ทำให้ทุกคำมีความหมายต่อโลกอย่างแท้จริง